Privacybeleid

De website www.dereusch.nl en bijbehorende subdomeinen staan onder beheer van ReVaS Exploitatie BV. In dit Privacystatement wordt verder gesproken over De Reusch. Bepaalde gegevens die worden verkregen via één of meer bezoeken aan deze website worden opgeslagen. De gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De gegevens die u aan De Reusch verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. De Reusch gebruikt uitgebreide beveiligingstechnieken om aantasting of verlies van informatie te voorkomen.

Op www.dereusch.nl worden bezoekgegevens bijgehouden, onder meer door het gebruik van cookies. Het doel hiervan is om de structuur, inhoud en opmaak van de pagina’s te optimaliseren voor bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan De Reusch de website beter op de behoefte van haar bezoekers afstemmen. Door persoonsgegevens achter te laten geeft de klant De Reusch het recht om via e-mail, telefoon of post te informeren over haar producten en dienste.

Recht op

Recht op inzage, correctie en/of verwijdering van eigen persoonsgegevens uit onze administratie: De klant kan te allen tijde inzicht krijgen in de gegevens die door De Reusch worden verwerkt en gegevens desgewenst rectificeren of aanvullen. Ook kan de klant inzicht in contact-, adres en betaalgegevens krijgen. Daarnaast kan de klant ons verzoeken om diens gegevens aan hem of haar te versturen zodat deze die kan overdragen (recht op dataportabiliteit). Verder heeft de klant het recht om ons te vragen de verwerking van diens gegevens te beperken.

Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

De klant kan bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening of marketingactiviteiten die we toesturen. Op basis van een daartoe strekkend en gedetailleerd verzoek zullen de gegevens van een geregistreerde bezoeker uit de database verwijderd worden. Ook kan de bezoeker van de webshop zich te allen tijde uitschrijven voor de ontvangst van onze nieuwsbrief of andere e-mailcampagnes. Indien de klant ons vraagt of wij hem of haar niet meer willen benaderen via één van onze marketingkanalen (e-mailmarketing en overige marketingactiviteiten), moeten we diens naam en andere relevante gegevens behouden om de betreffende klant van onze toekomstige marketing uit te kunnen sluiten.

Wissen van persoonsgegevens

De klant kan ons ook vragen om persoonsgegevens uit onze database te wissen. Daarnaast kan de klant ons vragen of wij (tijdelijk) minder persoonsgegevens van hem of haar verwerken.

In sommige gevallen zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval dat een pakket bij ons is besteld en wij een fiscale bewaarplicht hebben.

Toestemming intrekken

De klant kan tevens te allen tijde de gegeven toestemming aan De Reusch voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze e-mailmarketing) weer intrekken.

Recht op dataportabiliteit

De klant heeft het recht op dataportabiliteit van diens opgeslagen digitale gegevens in een gangbare machineleesbare vorm.

Gebruik maken van rechten van de klant

Indien de klant van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, kan deze contact opnemen met het team De Reusch, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar genieten@dereusch.nl.

De Reusch is verplicht de identiteit van de klant te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het wissen van diens persoonsgegevens in onze administratie. Om aan diens verzoek te kunnen voldoen vragen wij om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken we enkel voor dit doel.

De Reusch is gerechtigd de inhoud van het Privacy statement te wijzigen door aanpassing van de tekst op de website. Bezoekers worden daarvan niet op de hoogte gesteld.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Cookies zijn kleine bestanden die met webpagina’s meegestuurd worden en opgeslagen worden door de browser van de bezoeker. Cookies nemen vrijwel geen ruimte in beslag en zijn ongevaarlijk.

Functionele en technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en voorkeuren van de bezoeker te onthouden ten behoeve van een hogere gebruiksvriendelijkheid. Een eerder ingevuld e-mailadres hoeft bijvoorbeeld niet nogmaals te worden ingevoerd.

Analytische cookies (Google Analytics tracking cookies) worden gebruikt om het gedrag van grote aantallen bezoekers – anoniem – te analyseren, met als doel inzicht te krijgen in gedragsstromen en mogelijke verbeterpunten op de website. Bijvoorbeeld of websitebezoekers via hun mobiele telefoon anders door de website navigeren dan via een computer.

Advertising cookies worden gebruikt om de communicatie van De Reusch via social media en online advertentieplatforms beter af te stemmen op individuele bezoekers. Zo worden er bijvoorbeeld alleen advertenties getoond die interessant zijn voor een specifieke branche of functiegroep. Via deze weg verzamelde gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

De bezoeker kan via de browserinstellingen zelf bepalen in welke mate hij/zij het gebruik van cookies door deze en andere websites toestaat. Het weigeren van cookies kan ervoor zorgen dat de website minder gebruiksvriendelijk wordt en dat advertenties minder goed aansluiten bij de individuele bezoeker. Door gebruik te maken van www.dereusch.nl gaat de bezoeker akkoord met het cookiebeleid.

Verwerking persoonsgegevens

De Reusch verwerkt persoonsgegevens met als doel het informeren van klanten en geïnteresseerden over de producten en diensten van De Reusch, alsook het verzenden van direct marketing-uitingen en daarbij het afstemmen van de inhoud van de communicatie op de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker (profilering).

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Als de betrokkene toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door een webformulier in te vullen voor de aanvraag nieuwsbrief. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de toestemming voor verwerking op basis van deze grondslag in te trekken.
  • Als het nodig is om een overeenkomst uit te voeren waar de betrokkene onderdeel van is. Bijvoorbeeld het informeren van (gebruikers bij) bestaande klanten over wijzigingen in het servicebeleid en ander zakelijk contact. Ook het uitvoeren van taken om een toekomstige overeenkomst te kunnen sluiten vallen hieronder, zoals het uitbrengen van een persoonlijke offerte. Om de overeenkomst uit te kunnen voeren dient van iedere klant altijd ten minste één persoon geregistreerd te staan als hoofdcontactpersoon.
  • In sommige gevallen worden ook (persoons)gegevens opgeslagen op basis van gerechtvaardigd belang. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijfsgegevens vanuit het openbare KvK register zijn, met als doel het in kaart brengen van de doelgroep.
  • Categorieën persoonsgegevens die kunnen worden opgeslagen zijn bijvoorbeeld NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en functie. Daarnaast kunnen bedrijfsgegevens op niet-persoonlijke basis worden opgeslagen, waaronder het vestigingsadres, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, huidige software, branche en aantal werknemers. Deze gegevens zijn altijd verkregen via openbaar beschikbare informatiebronnen, ofwel door middel van verstrekking door de betrokkene.
  • Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met andere organisaties. Wel zijn er (internationale) organisaties die voor De Reusch optreden als verwerker, bijvoorbeeld Google (website analytics). Google analytics is gevestigd in de Verenigde Staten en voldoet aan de internationale richtlijnen van de GDPR/AVG. Een verklaring hiervan kan worden opgevraagd via de website van de betreffende partij.

De bewaartermijn van persoonsgegevens verschilt per doel. Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is voor het kunnen uitvoeren van de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn opgeslagen en zullen niet korter bewaard worden dan de wettelijk verplichting die voor sommige doelen geldt.

Meer over persoonsgegevens en de richtlijnen van de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen over de privacy policy of het cookiebeleid kunt u contact opnemen met De Reusch via genieten@dereusch.nl. Contactinformatie is te vinden op www.dereusch.nl/contact.