Groene long

Van Geul tot Geleenbeek

Gemeente Beekdaelen maakt zich sterk voor een gezonde en duurzame leefomgeving. De bodem is letterlijk en figuurlijk de bodem onder ons bestaan. De Zuid-Limburgse bodem vormt met haar kalk, löss, grond en zand misschien wel dé belangrijkste basis voor hoe we hier ons leven leiden en vormgeven, nu en in de toekomst. Samen met een goed watersysteem zorgt een gezonde, regenererende bodem voor voedsel, water, schone lucht, stabiel klimaat, biodiversiteit, gezondheid, veiligheid en geluk. Een kwalitatieve en vitale bodem is essentieel.

Lees verder

Groene long Zuid-Limburg

Tussen de verstedelijkte regio’s Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad ligt een prachtig groen gebied waar de gemeenten samen werken aan mogelijkheden voor de invulling hiervan. De gemene deler van dit alles is een gezonde en duurzame samenleving in een hoogwaardig landschap met rijke natuur, een robuust watersysteem én een vitale bodem: de basis voor ons bestaan

Bekijk locaties

Samen werken aan een duurzame, gezonde leefomgeving

Op dit moment zijn er naast De Reusch nog 3 initiatieven die van onderop invulling geven aan een duurzame en gezonde leefomgeving en die hier allemaal op hun eigen manier aan bijdragen.

ALfa Brouwerij
10 km vanaf De Reusch
De Alfa Brouwerij, de meest natuurzuivere brouwer, investeert in een nieuwe omgeving van de fabriek en een brasserie tegenover de brouwerij die ook als bezoekerscentrum dienst zal doen. Samen met Natuurmonumenten en Waterschap Limburg wordt er een ecologische corridor gerealiseerd, waar duurzame bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
Hersteltuin Schinnen
7 km vanaf De Reusch
De Hersteltuin wil voorzien in gezonde voeding voor mensen in armoede en een plek creëren waar mensen zich kunnen ontwikkelen, meedoen en van waarde zijn voor zichzelf en voor een ander. De Hersteltuin is bedoeld voor mensen die kampen met sociale uitsluiting, met focus op het versterken van de zelfredzaamheid en sociale maatschappelijke participatie.
Groevepark Bruls
7 km vanaf De Reusch
Op dit moment wordt een aantal mogelijke inrichtingen voor de verschillende groeves van Bruls verkend. Gedacht wordt aan een 40 hectare grote zonnepanelenweide, wellness en verblijfsrecreatie met de thema’s klimaat, energie, gezondheid en duurzaam toerisme.
Menu